12 Kroków dla Chrześcijan

Latest blog posts

Nasz patron - św. Jakub Mniejszy.

Jakub, nazywany Młodszym lub Mniejszym dla odróżnienia od drugiego apostoła Jakuba, zwanego także Starszym (starszeństwo w tym wypadku wzięło się z kolejności włączenia do grona Apostołów - Jakub był jednym z ostatnich, który do nich dołączył), pochodził z Nazaretu i był synem Alfeusza zwanego Kleofasem i Marii Kleofasowej (siostry lub bratowej św. Józefa, a także rodzonym bratem Judy Tadeusza i krewnym  Jezusa. 

 W przekazach jawi się on jako asceta, który wzbudzał ogólny szacunek nie tylko wśród chrześcijan, ale również wśród wrogich Chrystusowi żydów. Aby podporządkować swoje ciało panowaniu ducha spał na gołej ziemi, bardzo często pościł i nie stronił od surowych warunków życia.

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który ukazał się również jemu, Jakub uczestniczy w rozwijaniu wspólnoty w Jerozolimie, a z czasem zostaje tam przewodniczącym gminy chrześcijańskiej. Musiał dobrze sprawować swój urząd gdyż po śmierci Jakuba Starszego otrzymuje godność biskupa diecezji w Ziemi Świętej, a "Dzieje apostolskie" tytułują go filarem kościoła jerozolimskiego. Być może właśnie dlatego św. Piotr po swoim cudownym uwolnieniu z więzienia prosi aby poinformować o tym Jakuba. 

Św. Jakub był jednym z uczestników zjazdu Apostołów zwanego soborem jerozolimskim, w trakcie którego rozważano sprawę zachowania ważności rytuałów żydowskich. Ostatecznie zadecydowano, że obrzędy Starego Zakonu wygasły i nie mają mocy usprawiedliwiania. To dzięki głosowi św. Jakuba, który przemawiał tuż po Piotrze, św. Paweł mógł nieść posłanie wśród pogan bez narzucania im przepisów prawa Mojżeszowego.  

W swoim liście, który wchodzi w skład Listów powszechnych (zamiennie: Listów katolickich) Jakub prócz udzielania rad duchowych przekazuje naukę dotyczącą usprawiedliwiania (uzasadniania postępowania) przez wiarę i przez uczynki. Apostoł zachęca m.in. do stawiania czoła pokusom, które rodzą się w człowieku oraz nawołuje do równego traktowania biednych i bogatych we wspólnotach chrześcijańskich. Jakubowe podkreślenie, że "wiara bez uczynków jest martwa" (Jk 2, 26) stanowi podstawę życia każdego chrześcijanina.

Faryzeusze, widząc jak wielki respekt i szacunek budzi wśród ludu biskup Jakub i jak wielu z nich przyciąga do wiary Zbawiciela postanowili oskarżyć go o naruszenie prawa. Wyrokiem sanhedrynu został skazany na śmierć przez ukamienowanie i zmarł śmiercią męczeńską w roku 62.

W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Jego atrybutami są ponadto: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżnicza, zwój. Zgodnie z przekazem podczas wykonywania wyroku pewien folusznik (rzemieślnik trudniący się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem ubrań) doskoczył do apostoła i dobił go uderzeniem pałki w głowę. Dlatego atrybutem św. Jakuba Młodszego jest również pałka folusznicza. Jest patronem dekarzy.

Kościół wspomina św. Jakuba Młodszego 6 maja