12 Kroków dla Chrześcijan

Latest blog posts

WOLNY CZŁOWIEK. 12 KROKÓW NIE Z TEJ ZIEMI.

Ks. Marek Dziewicki, Rafał Porzeźiński i Jacek Racięcki napisali książkę, którą czyta się lekko, a która traktuje o sprawach jak najbardziej poważnych. Podzielona na cztery, korelujące ze sobą, części (R. Porzeziński - "Wolny człowiek", ks. M. Dziewiecki - "Wolność zagrożona, R. Porzeziński i J. Racięcki "12 kroków", ks. M. Dziewiecki "Wolni by kochać") jest skondensowaną dawką wiedzy o zagrożeniach, które pozbawiają nas wolności (ten osobistej i tej szeroko pojmowanej), ale jednocześnie przywracają nadzieję na jej odzyskanie.

"Wolny Człowiek. 12 kroków nie z tej ziemi" to lektura dla tych, którzy wskutek własnych błędów lub zaniedbań weszli na drogę, która poprzez ciemność prowadzi do samounicestwienia. Ja, dzięki tej pozycji zacząłem z wdzięcznością przyjmować dary codzienności, działać w spójności z Bogiem i swoją duszą, dawać sobie i innym dowody mądrej miłości. Zacząłem żyć, stałem się wolnym człowiekiem.