12 Kroków dla Chrześcijan

Latest blog posts

WOLNY CZŁOWIEK. 12 KROKÓW NIE Z TEJ ZIEMI.

Ks. Marek Dziewicki, Rafał Porzeźiński i Jacek Racięcki napisali książkę, którą czyta się lekko, a która traktuje o sprawach jak najbardziej poważnych. Podzielona na cztery, korelujące ze sobą, części (R. Porzeziński - "Wolny człowiek", ks. M. Dziewiecki - "Wolność zagrożona, R. Porzeziński i J. Racięcki "12 kroków", ks. M. Dziewiecki "Wolni by kochać") jest skondensowaną dawką wiedzy o zagrożeniach, które pozbawiają nas wolności (ten osobistej i tej szeroko pojmowanej), ale jednocześnie przywracają nadzieję na jej odzyskanie.

"Wolny Człowiek. 12 kroków nie z tej ziemi" to lektura dla tych, którzy wskutek własnych błędów lub zaniedbań weszli na drogę, która poprzez ciemność prowadzi do samounicestwienia. Ja, dzięki tej pozycji zacząłem z wdzięcznością przyjmować dary codzienności, działać w spójności z Bogiem i swoją duszą, dawać sobie i innym dowody mądrej miłości. Zacząłem żyć, stałem się wolnym człowiekiem.

Nasz patron - św. Jakub Mniejszy.

Jakub, nazywany Młodszym lub Mniejszym dla odróżnienia od drugiego apostoła Jakuba, zwanego także Starszym (starszeństwo w tym wypadku wzięło się z kolejności włączenia do grona Apostołów - Jakub był jednym z ostatnich, który do nich dołączył), pochodził z Nazaretu i był synem Alfeusza zwanego Kleofasem i Marii Kleofasowej (siostry lub bratowej św. Józefa, a także rodzonym bratem Judy Tadeusza i krewnym  Jezusa. 

Czytaj dalej

18 lutego Święty Teotoniusz, zakonnik

Teotoniusz (Otoniusz) urodził się ok. 1080 r. w Ganfei w Hiszpanii. Był siostrzeńcem biskupa Kresconiusza z Coimbry w Portugalii. Tam też zdobył wykształcenie i został archiprezbiterem Viseu. Okazał się być zdolnym kaznodzieją, wiodącym życie święte i surowe. Porzucił godność archiprezbitera, aby móc udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Po powrocie na nowo podjął pracę w Viseu. Kiedy królowa i jej mąż przekonywali go do przyjęcia biskupstwa, Teotoniusz coraz częściej myślał o odejściu od świata.

Czytaj dalej