Kim jesteśmy?

Wspólnotę św. Jakuba 12 Kroków dla Chrześcijan tworzą osoby, które chcą pogłębić swoje życie duchowe (to jedyny warunek przystąpienia do wspólnoty) poprzez realizowanie Programu 12 kroków. Nie łączy nas wspólne uzależnienie, choć wszyscy jesteśmy grzesznikami. Duchową podstawą wspólnoty, podobnie jak wspólnoty AA, są 4 ABSOLUTY GRUP OXFORDZKICH (absolutna czystość, uczciwość, bezinteresowność i miłość) oraz jest List świętego Jakuba, który stał się duchową bazą dr Boba i Billa W. w 1935 roku w Akron gdy powstawała wspólnota AA. Uczestnicy wspólnoty uważają, że to co może mi pomóc w wychodzeniu z uzależnień, niemocy, grzechu to sakramenty Kościoła i Program 12 Kroków dla chrześcijan. Wspólnota powstała w Warszawie, w 2011 roku w wyniku potrzeby dalszego wzrostu osób, które zakończyły blisko dwuletnie warsztaty „12 Kroków – Wreszcie żyć”. Od tego czasu stale się rozrasta, gromadząc zwłaszcza te osoby, które chociaż czują się częścią Kościoła katolickiego nie znalazły jak dotąd grupy wsparcia pomocnej w osiąganiu pełni człowieczeństwa. Obowiązuje nas także całkowita anonimowość zasłyszanych na mitingach spraw i zdarzeń.